Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada naukowa

Annamaria Di Fabio, University of Florence (Włochy)
Berndt-Joachim Ertelt, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (Niemcy)
Jean Guichard, National Institute for the Study of Work and Career Counseling  (INETOP); Conservatory of Applied Technologies (CNAM) (Francja) 
Gaby Jacobs, Fontys University of Applied Sciences (Holandia)
Spyros Kriwas, University of Patras (Grecja)
Robert Kwaśnica, Dolnośląska Szkoła Wyższa (Polska)
Laura Nota, University of Padova (Włochy)
Mark Savickas, Northeastern Ohio Medical University (USA)
Ewa Solarczyk-Ambrozik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)
Bożena Wojtasik, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocław (Polska) – przewodnicząca)
Richard A. Young, The University of British Columbia (Kanada)

Zespół redakcyjny

Alicja Kargulowa – redaktor naczelny
Edyta Zierkiewicz – z-ca redaktora naczelnego
Elżbieta Siarkiewicz – z-ca redaktora naczelnego
Anna Bilon – sekretarz redakcji
Witold Gidel – redaktor techniczny
Wojciech Sitek – redaktor statystyczny
Zofia Smyk – korekta językowa (język polski)
Patrycja Poniatowska – korekta językowa (język angielski)
Katarzyna Byłów-Antkowiak – korekta językowa (język angielski)

Redaktorzy tematyczni

Poradnictwo rodzinne: Andrzej Ładyżyński, Ewa Trębińska-Szumigraj
Poradnictwo edukacyjne: Barbara Skałbania, Joanna Minta
Poradnictwo organizacyjne, poradnictwo kariery: Joanna Kłodkowska, Marcin Szumigraj
Poradnictwo rehabilitacyjne: Joanna Dec, Małgorzata Oleniacz
Poradnictwo medialne: Edyta Zierkiewicz, Daria Zielińska-Pękał                                                            
Poradnictwo międzykulturowe: Aneta Słowik
Poradnictwo egzystencjalne i dialogiczne: Alicja Czerkawska,  Violetta Drabik-Podgórna

Projekt okładki

Anna Mikoda-Antoniewicz