Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada naukowa

Berndt-Joachim Ertelt, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), (Niemcy)

Jean Guichard, Conservatoire National des Arts et Metiers, (Francja)

Richard A. Young, University of British Columbia, (Kanada)

Laura Nota, University of Padova, (Włochy)

Mark Savickas, Northeastern Ohio Universities, (USA)

Annamaria di Fabio, University of Florence (Włochy)

Spyros Kriwas, University of Patras, (Grecja)

Gaby Jacobs, The University of Humanistic Studies, Fontys University of Applied Sciences, (Holandia)

Bożena Wojtasik, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, (Polska)

Ewa Solarczyk-Ambrozik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Polska)

Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, (Polska)

Robert Kwaśnica, Dolnośląska Szkoła Wyższa, (Polska)

Zespół redakcyjny

Alicja Kargulowa – redaktor naczelny
Edyta Zierkiewicz – z-ca redaktora naczelnego
Elżbieta Siarkiewicz – z-ca redaktora naczelnego
Marta Bartusiak – sekretarz redakcji
Witold Gidel – redaktor techniczny
Wojciech Sitek – redaktor statystyczny
Zofia Smyk – korekta językowa (język polski)
Patrycja Poniatowska – korekta językowa (język angielski)
Katarzyna Byłów-Antkowiak – korekta językowa (język angielski)

Redaktorzy tematyczni

Poradnictwo rodzinne: Andrzej Ładyżyński, Ewa Trębińska-Szumigraj
Poradnictwo edukacyjne: Barbara Skałbania, Joanna Minta
Poradnictwo organizacyjne, poradnictwo kariery: Joanna Kłodkowska, Marcin Szumigraj
Poradnictwo rehabilitacyjne: Joanna Dec, Małgorzata Oleniacz
Poradnictwo medialne: Edyta Zierkiewicz, Daria Zielińska-Pękał                                                            
Poradnictwo międzykulturowe: Aneta Słowik
Poradnictwo egzystencjalne i dialogiczne: Alicja Czerkawska,  Violetta Drabik-Podgórna

Projekt okładki

Anna Mikoda-Antoniewicz