Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2018, Vol. 7

 

Maria Eduarda Duarte, Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
Od redakcji / Editors’ Note

POL  ENG

 

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Jean Guichard

Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych /
Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions

POL  ENG

 

Jean Guichard
Dialog konstruowania życia / Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych /
Life Design Dialogue – A New Form of Career and Life Design Interventions

POL  ENG

 

Jean Guichard
Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju? /
What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development?

POL  ENG

 

Alicja Czerkawska
Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym /
Towards a dialogical bond in a humanistic‑oriented counseling

POL  ENG

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Magdalena Czubak-Koch

Na rozstajnych ścieżkach kariery – czyli o budowaniu potencjału zatrudnialności przez studentów nietradycyjnych /
At the career crossroads – building employability by non‑traditional students

POL  ENG


Małgorzata Rosalska

Doradztwo akademickie jako forma wspierania karier edukacyjnych i zawodowych studentów /
Academic advising as form of support for students’ educational and professional careers

POL  ENG

 

Recenzje książek / Books Reviews


Violetta Drabik-Podgórna
Jean Guichard, Marcelline Bangali, Valérie Cohen‑Scali, Jacques Pouyaud, Marie‑Line Robinet (2017). Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life design [Designing a life: the life‑design dialogues], Paris: Editions Qui Plus Est, ss. 196 /
Jean Guichard, Marcelline Bangali, Valérie Cohen‑Scali, Jacques Pouyaud, Marie‑Line Robinet (2017). Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life design [Designing a life: the life-design dialogues]. Paris: Editions Qui Plus Est, pp. 196

POL  ENG


Edyta Zierkiewicz
Tony Evans (2015). Counselling skills for becoming a wiser practitioner. Tools, techniques and reflections for building practice wisdom. London–Philadelphia: Jessica Kinsley Publishers, ss. 240 /
Tony Evans (2015). Counselling skills for becoming a wiser practitioner. Tools, techniques and reflections for building practice wisdom. London–Philadelphia: Jessica Kinsley Publishers, pp. 240

POL  ENG


Kaja Koronkiewicz, Agnieszka Wieszaczewska
Alicja Kargulowa (2016). Discourses of counsellogy: toward an anthropology of counselling. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, ss. 252 /
Alicja Kargulowa (2016). Discourses of counsellogy: toward an anthropology of counselling. Kraków: Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, pp. 252

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Gabriela Aisenson
Sprawozdanie z uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa prof. Jeanowi Guichardowi. Argentyna, Uniwersytet w Buenos Aires, 22 września 2017 r. /
Report on the University of Buenos Aires award of Honoris Causa Doctorate to Professor Jean Guichard

POL  ENG


Ewa Trębińska-Szumigraj
Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 27 kwietnia 2017 r. /
Supporters and Support‑recipients: Needs, Competences, Supportive and advisory relations. The National Scientific Conference, Poznań, Poland, 27th April 2017

POL  ENG

Jacek Gulanowski
XXX Forum Pedagogów: Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 20–21 listopada 2017 r. /
30th Forum of Pedagogues: Contemporary Areas of Discourse on Education Institute of Pedagogy of the University of Wrocław, Poland,  20–21 November 2017

POL  ENG

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444