Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2017, Vol. 6

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Augustyn Bańka

Ewolucja potrzeb i kontekstów rozwoju transnarodowego poradnictwa zawodowego /
Evolution of needs and contexts of development in transnational vocational  counselling

POL  ENG

 

Dorota Misiejuk
Konstruowanie tożsamości kulturowej wyzwaniem dla międzykulturowego  poradnictwa /
Constructing cultural identity as a challenge for international counselling

POL  ENG

 

Michał Mielczarek
Czym jest poradnicze pole i jak je badać? /
What is the counseling field and how to examine it?

POL  ENG

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Anusha Kassan, Amy Rose-Green, Jasmine Nathoo

Kompetencje wielokulturowego doradcy pracującego z młodzieżą. Fenomenologiczne badania doświadczeń klientów /
Multicultural Counselling Competencies with Newcomer Youth:  A Phenomenological Study of Client Experiences

POL  ENG


Aneta Słowik

O problemach w transnarodowym środowisku  drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech /
Problems in transnational environment of second‑generation Polish emigrants in Germany

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Sébastien Pesce
Definiowanie sytuacji poprzez jej zbiorowe badanie w organizacji uczącej się.  Mediacja trójstronna jako sposób na uniknięcie pułapek relacji w pracy zespołowej /
Definition of the situation through collective inquiry within a learning organization: Triadic mediation as a way to escape the trap of relationship in teamwork

POL  ENG


Urszula Rożniatowska
Uwagi praktyka po odbytym warsztacie prowadzonym przez dra Sébastien Pesce  /
Practitioner’s remarks after the workshop conducted by Sébastien Pesce, PhD

POL  ENG

 

Recenzje książek / Books Reviews


Agnieszka Cybal-Michalska
Anna Bilon (2016). Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii. Pomiędzy specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą. Wrocław: Naukowe Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ss. 225 /
Anna Bilon (2016). The structure of career counselling in the Netherlands. Between  cultural specificity and neoliberal change. Wrocław: Scientific Publishing House  of the University of Lower Silesia in Wrocław, pp. 228

POL  ENG


Roman Leppert
Joanna Minta (2016). Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ss. 295 /
Joanna Minta (2016). Transitions in constructing careers by young adults. Messages  for counselling. Wrocław: Scientific Publishing House of the University of Lower Silesia  in Wrocław, pp. 295

POL  ENG


Anne White
Aneta Słowik (2016) Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ss. 176 /
Aneta Słowik (2016). Polish Emigrants` Transnational Advice and Support Networks. Wrocław: Scientific Publishing House of the University of Lower Silesia  in Wrocław, pp. 177

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Agnieszka Zembrzuska, Daria Zielińska-Pękał
Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the present and the future.  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Padwie, 5–7 października 2017 r. /
Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the present and the future.  Report on the international conference, Padua, Italy, October 5–7, 2017

POL  ENG


Tomasz Zarębski
Sébastien Pesce: Enacting the concept of “definition of the situation” in the field.  The case of socioclinics (Wykorzystanie pojęcia „definicja sytuacji” w pracy terenowej. Perspektywa socjokliniczna). Wrocław, 31 stycznia 2018 r. /
Dr Sébastien Pesce: Enacting the concept of “definition of the situation” in the field.  The case of socioclinics, University of Lower Silesia, Wrocław, January 31, 2018

POL  ENG

 

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444