Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2016, Vol. 5


Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Jean Guichard

Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonego
ludzkiego świata /
Life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world

POL  ENG

Rie Thomsen
Poradnictwo kariery w społecznościach – model wspierania refleksyjnej praktyki /
Career guidance in communities: A model for reflexive practice

POL  ENG

 

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Edyta Zierkiewicz

Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców /
Future counsellors’ assessments of self-help books and their utility

POL  ENG


Marcelo Afonso Ribeiro, Maria da Conceição Coropos Uvaldo, Fabiano Fonseca da Silva

Znaczenie relacji genderowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego /
Impact of gender relations on the narrative patterns of working identity construction: A case study with Brazilian urban workers

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Maria Mendel
Doradztwo w uczelni związane z potwierdzaniem efektów uczenia się kandydatów
przed startem na studia /
Pre-enrolment RPL guidance for candidates at HEIs

POL  ENG


Jolanta Lenart
Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa /
Sustainable growth and decent work as central ideas of career counseling and life design in an international debate: For a new semio-technique of counseling

POL  ENG


Piotr Krawczyk
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach m. st. Warszawy w opinii szkolnych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego /
Education and career counselling in Warsaw’s lower secondary schools: Assessments by school-based career counselling coordinators

POL  ENG

 

 

Recenzje książek / Books Reviews


Aneta Słowik
Philippe Lejeune (2015). Écrire sa vie. Du pacte au patrimoine autobiographique (Napisać własne życie. Od paktu do dziedzictwa autobiograficznego). Paris, Wyd. Mauconduit, ss. 128 /
Écrire sa vie: Du pacte au patrimoine autobiographique [Writing one’s life: From the pact to the autobiographical heritage] by Philippe Lejeune, Paris: Mauconduit, 2015, pp. 128

POL  ENG


Anna Brzeska
Siarkiewicz, E. i Wojtasik, B. (red.), (2016). Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ss. 273 /
Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counseling]. Edited by E. Siarkiewicz and B. Wojtasik, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2016, pp. 273

POL  ENG


Joanna Nawój-Połoczańska
P. Paul Heppner, Bruce E. Wampold, Dennis M. Kivlighan, Jr. (2008). Research Design in Counseling (Projektowanie badań nad poradnictwem). Thomson: Brooks/Cole, Third Edithion, ss. 688 /
Research Design in Counseling by P. Paul Heppner, Bruce E. Wampold and Dennis M. Kivlighan, Jr. (3rd edition), Thomson Brooks/Cole, 2008, pp. 688

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek
Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki. IX Ogólnopolski Zjazd
Pedagogiczny, Białystok, 21–23 września 2016 r. /
Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki [Towards valuable life: Ideas – concepts – practices] 9th National Pedagogical Congress, Białystok, 21-23 September, 2016

POL  ENG


Zofia Kabzińska
European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC), Sprawozdanie z Trzeciej Europejskiej Letniej Szkoły, Lozanna, Szwajcaria, 5–10 września 2016 roku /
European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC): A report from the Third European Summer School, Lausanne, 5-10 September, 2016

POL  ENG


Agnieszka Zembrzuska
Nowe narzędzie metodyczno-diagnostyczne Kalejdoskop Kariery – zastosowanie w procesie wspierania osób młodych w świecie naznaczonym zmianami /
The Career Kaleidoscope – a new methodological and diagnostic tool: How to use it to support young people in the changing world

POL  ENG


Joanna Górna
IAEVG 2016 – międzynarodowa konferencja: Promoting Equity Through Guidance: Reflections, Actions and Impact (Promowanie równości poprzez doradztwo: działania, refleksje i wpływ), 15–18 listopada 2016, Madryt

POL

 

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444