Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2014, Vol. 3

 

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Annamaria Di Fabio

Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych / 
Career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness of intervention

POL  ENG

Maria Eduarda Duarte
Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty / 
Life-designing: Objectives, processes, instruments

POL  ENG

Elżbieta Siarkiewicz
Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach / 
Performative utterances in counselling practice

POL  ENG

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Ewa Rzechowska

Pięćdziesięciolatek w obliczu zagrożenia utratą pracy, czyli o czym powinien wiedzieć doradca. Perspektywa psychologiczna / 
50+ workers at risk of redundancy, or what counsellors should know: A psychological perspective

POL  ENG


Barbara Skałbania

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako miejsce o wielu znaczeniach /
The psychological-pedagogical counselling centre and its multiple meanings

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Aneta Słowik
Przesłania dla poradniczej praktyki na kongresie IAEVG/AIOSP w Montpellier /
Lessons for counselling practice at the IAEVG/AIOSP congress in Montpellier

POL  ENG


Magdalena Czochara
Szanse i ograniczenia poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych w Polsce /
Specialist counselling for the homeless people in Poland: Chances and limitations

POL  ENG

 

 

Recenzje / Reviews


Anna Walulik, CSFN
Alicja Czerkawska, Poradnictwo egzystencjalne. Założenia – inspiracje – rozwiązania praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 2013, 203 s. / 
Alicja Czerkawska, Poradnictwo egzystencjalne. Założenia – inspiracje – rozwiązania praktyczne (Existential counselling. Assumptions – inspirations – practical solutions), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013, 203 pp.

POL  ENG


Krzysztof T. Konecki
Joanna Kłodkowska, Radzenie sobie pracowników ze zmianami w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014, 291 s. / 
Joanna Kłodkowska, Radzenie sobie pracowników ze zmianami w organizacji (Coping with changes in the organisation), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014, 291 pp.

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Laura Nota, Johannes Katsarov
European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC), Sprawozdanie z Pierwszej Europejskiej Letniej Szkoły, Padwa, Włochy, 15-20 września 2014 roku /
European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC): Information on the First Summer School on Career Guidance and Counselling in Padua, 15-20 September, 2014

POL  ENG


Violetta Drabik-Podgórna
28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu / 
From Crisis to Sustainable Well-Being, 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), 8-13 July, 2014, Paris

POL  ENG


Agnieszka Dragon
Spotkanie naukowe Katedry UNESCO, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 3-4 czerwca 2014 r. / 
Seminar of the UNESCO Chair of Lifelong Guidance and Counselling, Institute of Pedagogy, University of Wrocław, Wrocław 3-4 June, 2014

POL  ENG


Joanna Górna
Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50 + wobec przemian i wyzwań rynku pracy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8-9 maja 2014 r. / 
Vocational Counselling for People Aged 50 and Over: Changes and Challenges in the Labour Market. International Conference, Czestochowa, 8-9 May, 2014

POL  ENG


Martyna Pryszmont-Ciesielska
Kolokwium habilitacyjne Edyty Zierkiewicz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego / 
Habilitation colloquium of Edyta Zierkiewicz, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw

POL  ENG


Michał Mielczarek
Doktorat Anny Bilon: Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 20 stycznia 2014 r. / 
Anna Bilon’s doctoral viva: Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce (Career counselling in the Netherlands: Assumptions, organisation, prospects of application in Poland), Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wroclaw, 20 January 2014

POL  ENG

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444