Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2013, Vol. 2

 

Violetta Drabik-Podgórna
W imieniu redakcji / 
On behalf of the Editors…

POL  ENG

 

Studia i rozprawy / Studies and Dissertations


Alicja Czerkawska, Joanna Kłodkowska, Elżbieta Siarkiewicz, Daria Zielińska-Pękał, Edyta Zierkiewicz
Zebrała i opracowała / Compiled by: Alicja Kargulowa

Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi / 
Response to Professor Jean Guichard

POL  ENG

Anna Bilon
Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery / 
Career Counselling: Current Trends in Research and Theory

POL  ENG

Monika Noworolnik-Mastalska
Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach / 
Professional development as learning in relationships

POL  ENG


Alicja Kargulowa

O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa / 
Why We Need Counsellogical Research: Towards an Anthropology of Counselling

POL  ENG

 

Komunikaty z badań i opinie / Research Reports


Sandra Collins, Nancy Arthur, Candace Brown, Barbara Kennedy

Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej / 
Counsellor and Supervisor Views of Multicultural and Social Justice Education

POL  ENG

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa / Recommendations for Counselling Practice


Tom Luken
Przygotowanie do konstruowania kariery (career learning) – czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku? /
Are we on the right track with career learning?

POL  ENG

 

 

Recenzje / Reviews


Bogusław Śliwerski
Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, 2012, Kraków, Impuls, ss. 155 / 
Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał,
Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców (Educational provocations: On using performative etnography in counsellor education), 2012, Kraków, Impuls, pp. 155

POL  ENG


Sokratis Spyridis
Bożena Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, 2011, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ss. 140 / 
Bożena Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli (The basics of career counselling: A guide for teachers), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education), Warsaw, 2011, pp. 140

POL  ENG


Marcin Szumigraj
Joanna Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012, ss. 116 /
Joanna Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery (From actor to author: Supporting the youth in constructing their careers), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre For Supporting Vocational and Continuing Education), Warsaw 2012, pp. 116

POL  ENG

 

Aktualności i kronika / News and Chronicles


Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny
Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego organizatorem konferencji Poradnictwo kariery i dialog dla zrównoważonego rozwoju (Orientation, conseil et dialogue pour un développement humain durable), Wrocław, 26-27 listopada 2013 roku /
UNESCO Chair of Lifelong Guidance and Counselling: Conference Career Guidance, Education and Dialogue for a Fair and Sustainable Human Development (Orientation, conseil et dialogue pour un développement humain durable), Wrocław, November 26-27, 2013

POL  ENG


Alicja Czerkawska
Kolokwium habilitacyjne Barbary Skałbani, Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław / 
Barbara Skałbania’s Habilitation Colloquium, Faculty of Education,
University of Lower Silesia, Wroclaw

POL  ENG


Joanna Minta
Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 czerwca 2012 roku / 
Joanna Kłodkowska, PhD dissertation: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP) (Coping with changes in organisations: The case study of the Voluntary Labour Corps workers), Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wroclaw, 14 June 2012

POL  ENG


Anna Paszkowska-Rogacz
Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment Challenges for the 21st. Century, Mannheim, Niemcy, 3-6 października, 2012 roku / 
IAEVG Conference: Career Guidance for Social Justice, Prosperity
and Sustainable Employment – Challenges for the 21st Century
, Mannheim,
Germany, 3-6 October 2012

POL  ENG


Elżbieta Moroń
Spyros Kriwas, Nauczyciel jako doradca, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kłodzko, 24 stycznia 2013 roku / 
Spyros Kriwas, Teacher as a counsellor, Counsellogy Seminar, University of Lower Silesia, Kłodzko, 24th January 2013

POL  ENG


Joanna Kłodkowska
XV Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Międzygórze 20-24 maja 2013 roku / 
The 15th Summer School for Young Researchers on Adult Education and Counsellogists, May 22-24, 2013, Międzygórze, Poland

POL  ENG

 


Pobierz pełny numer

POL / ENG